yusufun daşşaklları 350 kg------------------------->>>>